UPN QR PROGRAM
Objavljeno: 28 Mar 2018
Avtor: pollux

Če imate programe za izdelavo UPN obrazcev in nimate novih UPN QR obrazecev, smo pripravili enostaven program za vnos in hranjenja potrebnih podatkov iz katerih nato izpišete UPN QR obrazec 3x1. Torej na list, kjer se nahajajo 3 obrazci UPN QR.
Lahko pa to uporabljate tudi v sklopu naši programov za prodajo končnim kupcem.

UPN QR
Objavljeno: 15 Dec 2017
Avtor: pollux

Izdelali smo obrazce z Qr kodo, ki odgovarjajo obliki obrazca UPN QR.
Za uporabnike izvedemo tudi testiranje UPN QR naloga za njihov račun.
Nalogi so v uporabi v naših programih za vrtce, šole, občine, pokopališča.

E-RAČUNI
Objavljeno: 28 Nov 2014
Avtor: pollux

1. 1. 2015 se začne OBVEZNO pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki.
Preizkušen in testiran imamo program za VRTCE.
Poleg standardnih postopkov (obračun, dodatne dejavnosti, poračuni, ..) smo sedaj program dodelali še z računi za občine in druge stranke, izdelava tudi E-RAČUNOV, skledi kot dodatni modul programa in poračun za boleznine.

E-RAČUNI PROGRAM
Objavljeno: 06 Nov 2014
Avtor: pollux

Pripravljene imamo programe za izdelavo in pripravo E-RAČUNOV. Izdelajo se avtomatsko iz programa in so pripravljeni za uvoz v elektronsko banko.
E-računi v programu so enostavni za pripravo, ne potrebujejo dodatnih posegov, potrebni so samo pravilnovpisani podatki klientov in seveda prijava uporabnika na sprejem in izdajo e-računa.
E-račun vsebuje ovojnico e-račun v XML obliki in prilogo v pdf obliki.

ISO 20022
Objavljeno: 28 Jul 2014
Avtor: pollux

Posodobili smo programe, tako da vsi izvozni podatki (plačilni nalogi)
podatkli za DURS,AJPES in ZPIZ izdelani po standardu ISO 20022 XML.

NOVO V PONUDBI
Objavljeno: 19 Feb 2014
Avtor: pollux

Vse programe (PLAČE, GLAVNA KNJIGA, OBRAČUN DDV, SALDAKONTI, OSNOVNA SREDSTVA,...) lahko sedaj tudi vzamete v najem.
Najem programov vsebuje tudi vzdrževanje programov in vse posodobitve.
Primer: Osnovni programi za malo podjetje - najemnina samo 30 EUR/mesec.

PLAČILNI NALOGI PO 01.02.2014
Objavljeno: 04 Feb 2014
Avtor: pollux

V podjetju POLLUX smo uredili vse naše programe z spremembami pri pripravi in pošiljanju plailnih nalogov po uredbi EU. Plačilne naloge (virmane) lahko pripravljate in pošiljate preko elektronskega bančništva.

PRAVILNIK O GOTOVINSKIH RAČUNIH
Objavljeno: 14 Jun 2013
Avtor: pollux

S 1.7.2013 začne veljati Pravilnik o predložitvi podatkov o gotovinskih računih v primerni računalniški obliki. V ta namen mora uporabnik voditi vse gotovinske račune in njihove eventuelne spremembe in te podatke posredovati DURS-u v zahtevani obliki.
V podjetju POLLUX smo prilagodili vse programe temu novemu Pravilniku in so tako že pripravljeni za uporabo.

NOVE STOPNJE DDV
Objavljeno: 21 May 2013
Avtor: pollux

Nove davčne stopnje začnejo veljati s 1.7.2013.
Vse programe, ki so vezani na določitev davčni stopenj in preračun le-teh smo priredili novim zakonom.
Obenem smo spremenili tudi vse sezname, kjer v naslovih piše stopnja DDV.
To je sedaj narejeno v programih MALOPRODAJA, VELEPRODAJA, IZDANI IN PREJETI RAČUNI, GLAVNA KNJIGA, KNJIGA DDV, OSKRBNINE ZA VRTCE, ...

KRIZNI DAVEK
Objavljeno: 09 May 2013
Avtor: pollux

V programu OSEBNI DOHODEK - PLAČE smo že pripravili opcijo za obračun kriznega davka. Davek se obračuna po vpisani lestvici glede na bruto dohodek posameznega zaposlenega.
Obračunani krizni davek je prikazan na plačilni listi pod vrsto odbitkov.

OBRAČUN PREHRANE
Objavljeno: 19 Mar 2013
Avtor: pollux

Za vse zavode (OSNOVNE ŠOLE, SREDNJE ŠOLE, ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM, ZAVODE ZA LETOVANJE) smo pripravili enostaven program, ki poleg evidence porabljenih posameznih vrst obrokov, izračuna tudi mesečno ali obdobno porabo. Vse skpaj se prikaže kot izdelan račun.
Vodi se seznam plačil in pokrivanja računov, povezava je z UJP-om pri prejemu plačil in izdaje nalogov za direktno bremenitev (SEPA).
Vsako osebo se lahko pri porabi obrokov obdeluje individualno glede na različne zahteve po vrsti obroka.
Za brezplačno predstavitev programa pokličite ali pišite na našo e-pošto.

SEPA DIREKTNE BREMENITVE ZA VRTCE
Objavljeno: 27 Nov 2012
Avtor: pollux

Uspešno je pripravljen programski modul za pripravo direktnih bremenitev (prej trajnikov) v programu OSKRBNINE za vrtce. Programski modul postavimo pri uporabniku po predhodnem dogovoru.

OBČINE
Objavljeno: 04 Oct 2012
Avtor: pollux

Pripravljan je nov program za samostojno izdelavo VROČILNIC, ki vsebuje podatke več pošiljateljev in tabelo prejemnikov. Skupno ali posamezno po samostojnih oddelkih. Z nastavitvijo obrazca na poljuben tiskalnik.

VRTCI
Objavljeno: 22 May 2012
Avtor: pollux

Obračun oskrbnin v vrtcih je že prilagojen novim odločbam. V istem obdobju program dela z novimi in starimi odločbami oz. plačilnimi procenti. Izdelava računov : stari kot akontacija, novi kot dejansko račun z izračunom poračuna za nazaj. Obdelani so tudi primeri, ko je že v letošnjem letu oseba dobila 2 poračuna od 1.1.2012 dalje.
Obračunava tudi poračune za rezervacije, občine in za MŠŠ.

UPN obrazci
Objavljeno: 30 Jan 2012
Avtor: pollux

Izdelan je program za tiskanje na UPN obrazce za poljubno vrsto in obliko računa. Zadostije podatek o kupcu, ostalo se vpiše posamezno za vsakega kupca posebaj ali skupno.

Najemnine za grobove
Objavljeno: 04 Jan 2012
Avtor: pollux

Pripravljen je program za evidenco grobov in najemnikov in pripravo računov za najemnine. Računi so na predtiskanem UPN obrazcu.
Spremlja se tudi plačilo izdanih računov.

UPN nalogi
Objavljeno: 04 Jan 2012
Avtor: pollux

V vseh naših programih (plače, saldakonti, ...), kjer se izpisujejo ali avtomatsko kreirajo plačilni nalogi smo nadgradili module z novim obrazcem.

ODLOČBE ZA VRTCE - UVOZ PODATKOV IZ Durs-A
Objavljeno: 10 Jan 2010
Avtor: pollux

Posodobljen je program ODLOČBE ZA VRTCE. Podatki, ki jih pošilja DURS o dohodkovnih stanjih vlagateljev in drugih družinskih članov, se sedaj avtomatsko prenesejo iz poslane datoteke v tabelo dohodkov. Odpade vpisovanje iz dohodninskih seznamov in drugih prilog. Prenos je preverjen in usklajen s podatki davčne uprave, ki jih pošilja. Po prenosu je pripravljen seznam tako dobljenih podatkov za lažjo kontrolo. Nov program je za dosedanje uporabnike na spletnih straneh našega podjetja, ostale pa vebimo, da se.

ODLOČBE ZA VRTCE - SPREMEMBE V UR.L.102/09
Objavljeno: 17 Dec 2009
Avtor: pollux

Pripravljene so spremembe programa ODLOČBE ZA VRTCE glede na zadnje spremembe v Ur.l.RS št.102/09. Obenem je dodanih nekaj novis seznamov in razširjen način za oddajo in zajem podatkov o dohodkih fizičnih oseb v povezavi z davčnimi uradi. Nove spremembe so že postavljene na internetu za avtomatsko ažuriranje.

ODLOČBE ZA VRTCE
Objavljeno: 01 Oct 2009
Avtor: pollux

Program je nadgrajen s povezavo na davčno upravo. Pošiljanje zahtevka po abecednem redu, priprava za obstoječe podatke ali za prosto vpisane in sprejem datoteke o dohodkih vlagateljev iz davčne uprave in avtomatski prenos le-teh.

SPREMEMBE V PROGRAMU OSKRBNIN ZA VRTCE
Objavljeno: 28 Sep 2009
Avtor: pollux

Pripravljeni seznami za evidenco ŠOL-PŠV iz podatkov programa OSKRBNINE

SPREMEMBE V PROGRAMU OSKRBNIN ZA VRTCE
Objavljeno: 10 Jul 2009
Avtor: pollux

Glede na večje število odhodov otrok iz vrtcev v poletnem obdobju, pride do sprememb v primeru refundacij s strani MŠŠ. Če se starejši otrok izpiše pred koncem meseca, morajo starši za mlajšega plačati ceno oskrbnine za število dni, ko je vpisan samo mlajši otrok. Teh dni namreč MŠŠ ne subvencionira. V programu je to že rešeno.

VLOGE ZA VPIS V VRTEC
Objavljeno: 21 May 2009
Avtor: pollux

Pripravljen je program za VLOGE STARŠEV ZA VPIS V VRTEC. Program je smiselno povezan s programom OSKRBINE, tako da ni dvojnega vnašanja podatkov staršev in otrok. Program samostojno računa razvrstitev otrok po izbranih enotah in po predhodno določenih pogojih. Izpisi odločb so lahko različni, odvisno od razloga za sprejem ali zavrnitev vloge za sprejem otroka v vrtec.

ODLOČBE ZA VRTCE
Objavljeno: 18 May 2009
Avtor: pollux

Program ODLOČBE ZA ZNIŽANO PLAČILO STARŠEV ZA PROGRAME V VRTCIH sedaj omogoča poljuben vpis davčnih številk za potrebe pridobivanja finančnih podatkov vlagateljev in ostalih članov istega gospodinjstva.

OSKRBNINE
Objavljeno: 05 Apr 2009
Avtor: pollux

Razširitev seznama raznih izpisov. Med drugim izpisi za obračun prostih mest v zavodu, letnih poročilih. Izdelani so izpisi opominov, ki se ne nanašajo na obračunane opomine pri pripravi računov, ampak so samostojni glede na dolžniško razmerje. Vsi opomini so opremljeni s posebnimi položnicami.

PLAČE
Objavljeno: 02 Apr 2009
Avtor: pollux

Program PLAČE je razširjen z večjim številom izpisov. Pripravljeni so izpisi v XML oblikah za prenos na druge obdelave. Program je razširjen in z izpisi opremljen glede na stroškovna mesta tako po procentni razdelitvi kakor tudi po številu ur.

PROGRAM NOVOROJENCI ZA OBČINE
Objavljeno: 31 Mar 2009
Avtor: pollux

Pripravlje je program, ki omogoča občinam vodenje evidence o novorojenih otrocih v njihovih občinah. Pripravi se odločba in nekaj seznamov iz katerih je razvidno, koliko je novih vlog, kakšna je starostna struktura rojstev in analiza za pretekla leta.

Program je direktno povezan tudi s programom ODLOČBE ZA VRTCE iz katerega pobira podatke o vlagateljih, vrača pa podatke novih vlagateljav in otrok, če se vključijo v vzgojno varstvene zavode občine.

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews