Pollux d.o.o.

Davčna knjiga in obrazci

Pri knjiženju davka, nastanejo seznami po vrednostih v okviru posameznega vpisanega davka. Poleg seznama po vrsti davkov v okviru kupcev ali dobaviteljev, pa je v programu še obrazec DDV-O in vseh do sedaj zahtevanih davčnih knjig. Izdelava le-teh je avtomatska iz vpisanih podatkov in izbranih vrst davka. Podatki se vedno izpisujejo za poljubno izbrano obdobje.

Vnos podatkov za knjigo DDV je lahko preko tabele ali preko drugih programov (saldakonti, stroškovna blagajna, ...)

 

Vsak vnos (ročni ali iz drugi programov) je v tabeli, tako da se lahko neprestano vrši nadzor nad vpisanimi podatki.

 

 

V šifrantu davkov se  lahko poljubno nastavijo oznake davkov s točno določenim mestom , kjer se nato davek in osnova prikazuje. Ali v knjigi DDV ali na obrazci DDV-O.

 

Obrazec DDV-O se lahko izvozi v program  DURS.

 

Knjige, obrazec DDV-O in poročilo o prometu tako za kupce kot za dobavitelje, se lahko izdela za posamezni mesec, za več mesecev skupaj ali za celo leto.