Untitled Document

Materialno poslovanje

Program vodi premike materiala z vhodnimi in izhodnimi dokumenti. Vodi se evidenca o nabavnih in prodajnih cenah, RVC in inventuri.   Stalen vpogled v trenutno zalogo materiala, vrednost zaloge, nabave in prodaje, vse pa spremljajo seznami iz katerih je vsak premik materiala ali njegova vrednost jasno razvidna.

Program se aktivira v sklopu osnovnega  programa za vodenje podjetja v katerem so nameščeni osnovni šifranti (kraji, občine, poštne številke, ..) in razni servisni podprogrami za kontrolo nad delom programa in prijavi uporabnika.

Ko vstopite v program, imate takoj na voljo nekatere osnovne funkcije programa:

Dokumenti

IZDANE DOBAVNICE (podatki o dokumentih za izdajo materiala)
PREJETE DOBAVNICE (podatki o prejemu materiala)
PONUDBE                          
IZDANI RAČUNI  (računi sestavljeni na osnovi izdanih dobavnic ali prosto sestavljeni)
NAROČILNICE

Na ekranu imate ves čas seznam vpisanih dokumentov in njihovo vsebino. Tako se sproti vidi, kaj je v vsakem dokumentu še preden ga odpremo za pregled ali popravek.

Pri izdanih dobavnicah imamo posebno funkcijo, ki nam iz tega dokumenta sestavi račun. Lahko pa račun sestavlja tudi več izbranih izdajnic istega kupca/naročnika. Za konec pa še oblika, ko lahko iz vsakega izbranega dokumenta v seznamu izdajnic naredimo prav toliko računov.

 

Pri vsaki vrsti dokumentov pa so še seznami: seznam dokumentov, njihove vsebine, zaprtosti z računom in še kaj.

 

Pregledi in izpisi

Poleg tega, da je pri izbiri dela z vsako vrsto dokumenta posebaj izdelan modul za različne izpise, ki se nanašajo samo na izbrani dokument, pa je med drugimi obdelavami še modul IZPISI in PREGLEDI, ki pa zajemajo vse tiste izpise, ki se nanašajo na več različnih dokumentov. Kot naprimer kartica materiala, seznam zaloge, itd.

Vsak izpis ima tudi nekaj možnosti za omejitve ali načine sortiranja. Lahko izberete samo del seznama ali samo za neko datumsko obdobje.

Vsi izpisi se najprej pojavijo na ekranu in šele nato jih lahko po želji izpišete.

Inventura

Pri vsakem materialnem poslovanju obstaja tudi inventura materiala. Program sestavlja več postopkov za izvedbo inventure in sicer:

Priprava inventurnih podatkov: program določi stanje materaiala na izbrani datum

Izpis popisnih listin: izpišejo se liste materiala po izbranem zaporedju z ali brez zalog

Vnos inventurnega stanja: vnaša se stanje zalog iz popisnih listin, lahko pa se prenese trenutno stanje

Izpis primerjalne listine: izpišejo se viški in manjki materiala in vrednostno po materialu.

Določitev novih zalog: program prepiše vpisano inventuro na začetno stanje, določi vrednost inventure in začetnih neto nabavnih in povprečnih nabavnih cen

Urejanje zalog: program uredi zaloge glede na stanje inventure in na promet blaga, ki je nastal po datumu inventure. Kar pomeni, da lahko normalno izdajate in prejemate material tudi po datumu inventure, oz. po tem ko ste naredili pripravo podatkov, sama inventura pa še ni končana.