Untitled Document

Program NOVOROJENCI

Program je namenjen evidentiranju izplačil subvencij za novorojence v posamezni občini.
Sestavlja ga evidenca vlagateljev, evidenca vlog. Iz programa se izdela ODLOČBE oz. obvestila in seznami s pregledom vseh vpisanih podatkov razvrščenih po izbranih opcijah sortiranja.

Tako pridobite vse podatke vlog in novorojencev na enem mestu.

Podatki za vlagatelja se vpisujejo na novo, v primeru da podatki vlagatelja že obstajajo v tem programu ali v programu za odločbe za znižano plačilo vrtca, pa zadostuje, da vpišete davčno številko vlagatelja in program nato sam poišče njegove podatke.

Če program ne najde podatkov vlagatelja, se odpre polje za celoten vpis. Po vnosu podatkov vlagatelja, ali če te podatke program nade že iz  preteklih vpisov, se podatek o priimku in naslovu vlagatelja prenese tudi na podatke otroka. Dodate samo še ime, emšo in/ali rojstni datum  in davčno številko otroka.
Seveda pa lahko spremenite tudi ponujeni priimek  in naslov otroka.