Untitled Document

Obrazec - vročilnica

Za izpisovanje VROČILNIC ni vedno potrebna velika obdelava v ozadju. Lahko uporabljate samo za občasen izpis vročilnic ali za stalno pomoč pri sestavi in pošiljanju dokumentov. 

Program je sestavljen tako, da lahko shranjujete podatke tako o pošiljateljih, kakor tudi o prejemnikih vročilnic. Vsak podatek iz vročilnice je lahko posebaj shranjen v tabeli, ali pa se vpiše samo za posamezni izpis.

Obrazec lahko nastavljate glede na vrsto tiskalnika.

Če je več postavitev tega programa so lahko shranjeni podatki skupni ali pa vsak oddelek/uporabnik dela s svojimi tabelami podatkov.