Pollux d.o.o.

Program Odločbe

Program je namenjen vsem občinam, ki za svoje občane, z otroki v vrtcih oz. javnih ali privatnih vzgojno-varstvenih organizacijah, pripravljajo odločbe z določitvijo plačilnega razreda teh ustanovah.
 
Progam Vam bo olajšal delo, saj boste z  njim pridobili učinkovito orodje za enostavno  ter pregledno spremljanje in zbiranje podatkov o Vaših občanih, ki imajo otroke vključene v javne ali privatne vzgojno-varstvene zavode.

Prednosti  progama:

Lastnosti progama:

Enostavnost vnosa in obdelave podatkov
Progam omogoča, da eno vlogo lahko izpeljete od vpisa do izdelave odločbe, ne da bi zato zapuščali program za vpis vlog. Vlagatelj in ostali družinski člani se vpišejo samo enkrat, nato pa se za vse kasnejše vloge uporabljajo že vpisani podatki. Kasneje se lahko spreminjajo samo podatki o višini dohodkov, novih družinskih članih oz. Otrocih, ki obiskujejo vzgojno-varstvene organizacije.

 

Izračun plačilnih razredov
Program na osnovi vnešenih podatkov sam izračuna plačilne razrede glede na vnešene podatke (tudi avtomatska določitev nižjega razreda za druge otroke v isti družini, v kolikor ni že osnovni izračunani razred 1). Lahko se spremeni način določitve plačilnih razredov glede na občinske zakone in odloke. Dohodki se vnašajo na letni ali na mesečni ravni, brez odvečnega preračunavanja indeksov ali drugi spremljajočih vplivov na sam izračun. Vnos dohodkov se vrši tako za redne dohodke, kakor tudi za nekatere ostale, kot so preživnine, podjetniške prispevke, premoženja.

 

Prenosi podatkov
Izdelane odločbe se lahko prenesejo v drugeprograme (glavna pisarna), lahko pa se hranijo v različnih oblikah za kasnejši vpogled izdelanih odločb (DOC ali PDF oblika).
Program omogoča tudi prenos podatkov o izdelanih odločbah in določitvah plačilnih razredov, o otrocih in vlagateljih na posamezne vzgojno-varstvene zavode preko interneta ali na drug način, kar omogoča hitrejše poslovanje in povezovanje s temi zavodi.

 

Stalni vpogled v podatke vlagateljev, otrok, nosilcev dohodka

Program ODLOČBE za plačilo oskrbnin in programov vrtca omogoča sočasni vpogled v podatke vlagatelja, otroka in dohodka iz vložene vloge, ki je potem osnova za izdelavo odločbe po zakonskih predpisih in po posebenih zakonih, ki jih lahko sprejme občina.

 

Podatki otroka se delno prenašajo iz podatkov vlagatelja, lahko se direktno povezujejo na otroke vpisane v vrtcih, določi pa se jim lahko tudi individualen plačilni razred po sklepu občinskega organa.

Dohodki se vnašajo preko svojega modula in se lahko nanašajo na vlagatelja in na vse nosilce dohodka v družini.

Program izračunava plačilni razred glede na letno osnovo, posamezno po mesecih z določenimi faktorji, katasterskim dohodkom, prejete ali plačane preživnine in na osnovi drugih dohodkov, preko celega leta ali enkratnih - mesečnih.

Posebaj se vodi evidenca o dohodkih, ki  vplivajo na povečanje plačilnega razreda na osnovi  premoženja. Izračun povprečja je popolnoma avtomatski.

 

Pripravljene odločbe
Ko so odločbe pripravljene, se lahko še dopolnijo, lahko se jim določi drug tip izpisanega obrazca. Stare odločbe se avtomatično ali ročno arhivirajo in ostajajo stalno na vpogled. Osnovna oblika seznama so odločbe, ki so za posameznega vlagatelja zadnje aktivne.

 

Pregledi in različne oblike izpisov
Vsi seznami se pred izpisom prikažejo na ekranu, tako da se uporabnik sam odloči uporabnika ali izbrani seznam tudi dejansko izpiše na tiskalnik oz. prenese na kakšen drug medij.
Glavni izpisi so ODLOČBE in VROČILNICE. Oblikovane so lahko v standardni – splošni obliki, ali pa oblikovno prirejeni za posameznega uporabnika (logotip, razširjena vsebina, velikost tiska...). Na odločbah so izpisani vsi aktualni podatki vlagatelja in osebe na katero se odločba nanaša, hkrati pa so navedeni vsi členi iz zakonov, na osnovi katerih je odločba izdana. VROČILNICA je izpis (modre kuverte) s predtiskanimi polji, v katere program natisne primerne podatke.
Poleg omenjenih obrazcev  program nudi še izpise-sezname za kontrolo vnosa ter za pregled in analize vnešenih podatkov, kot so na primer  seznami odločb, otrokov po vrtcih, seznama oddanih vlog, pregledni izpisi podatkov spisov, dohodkov in premoženja, procentualna razdelitev po plačilnih razredih in vrtcih, dohodki vlagateljev.

 

NOVO

Izdelava zahtevkov za posredovanje podatkov o dohodkih fizičnih oseb za potrebe izdelave odločbe za znižanje plačila programov vrtca. Izpis spremnega dokumenta in pregled zahtevkov.

Sprejem elektronsko obdelanih podatkov o dohodkih fizičnih oseb za nadaljno obdelavo in avtomatski prenos v tabele dohodkov (Ur.l.RS, št.119/2008).

Primernost programa in ocene uporabnikov

Za ta program smo pridobili ugodno mnenje  MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO v zvezi s 76. členom Uredbe o upravnem poslovanju (UL RS št. 20/05, 106/05, 30/06 in 86/06).

 

Pozitiven odziv smo dobili tudi s starni dosedanjih uporabnikov, ki so do sedaj pohvalili enostavnost dela s programom, hitro spoznavanje programa in redno vzdrževanje in posodabljanje  programa ob vsaki zakonski spremembi.