Untitled Document

Oskrbnine za vrtce (državne in privatne)

Program, ki Vam ga predstavljamo je namenjen vsem občinam, ki za svoje občane, ki imajo otroke v vrtcih oz. javnih ali privatnih vzgojnovarstvenih organizacijah, pripravljajo odločbe z določitvijo plačilnega razreda teh ustanovah.

Katere so prednosti programa?

Poleg tega, da s programom pridobite učinkovito orodje za spremljanje in zbiranje podatkov o otrocih, njihovi prisotnosti in upniško-dolžniškem razmerju, Vam program nudi:

Stalni vpogled v vpisane podatke
Program VRTEC omogoče sočasni vpogled v podatke oskrbovanca-ke, plačila in račune, ter vse vzporedne dejavnoti in postopke, ki so osnova za obračun oskrbnin.

Podatki vlog in odločb dobljenih preko občin
Vpogled v vse vpisane podatke vlog za zmanjšanje plačila programa vrtcev dobljenih od občine, avtomatizacija  poračunov in na osnovi njih avtomatsko izdelanih dobropisov in bremepisov. Podatki odločb, dobljenih od občin,  se lahko prenašajo tudi preko diskete, interneta ali podobnega elektronskega medija.

Prisotnost oskrbovanca-ke
Mesečno se vodi prisotnost oz. odsotnost otrok v vrtcu, kar je osnova za obračun oskrbnine. V ta namen se izpisujejo tabele ali samo seznami po posameznih skupinah.

Ostale dejavnosti
Vse dejavnosti izven redne oskrbnine in odsotnosti, se pripravijo v posebnem  delu programa, ki se kasneje avtomatsko prenesa na račune ob sami obdelavi. Ostale dejavnosti so lahko stalne, ponavljajoče, lahko se ponavljajo same nekatere, ali pa jih vpisujete za vsako osebo posebaj. Možen je tudi vpis za celotno skupino otrok v vrtcu za eno vrsto dodatne dejavnosti. V dodatne dejavnosti lahko vpišemo tudi nakup npr. pobarvanke ali ogled kakšne igre ali pa cello zimovanje. Priložen je izpis ostalih dejavnosti po šifrah dejavnosti ali po otrocih.

Rezervacije
Vedno več občin uveljavlja pravico otrok do rezervacije mesta v zavodu. V ta namen nato občine takšno rezervacijo dodatno subvencionirajo, obenem pa tudi določijo maksimalno dolžino trajanja odsotnosti.
V programu je natačno določeno trajanje rezervacije za posameznega otroka, način obračuna pa se izbere med ponujenimi načini. To je lahko naprimer 50:50, kar pomeni, da starši plačajo še 50% manj v času rezervacije, kot bi sicer, če bi otrok obiskoval zavod.
V seznamu rezervacij izbirate lahko po obdobju in po otrocih.

Odločbe/poračuni
Vsaj 1x na leto občine pripravijo nove odločbe za otroke na osnovi danih vlog za zmanjšanje plačila programov vrtca s strain staršev. Z vlogo je določen plačilni razred. Ker se dogaja, da odločbe zamujajo, ali se starši na podano odločbo pritožijo, pride nemalokrat do poračuna. Takrat program sam preračuna viške ali manjke obračunanih zneskov za pretekle obračune.
Vse izračunane razlike, pa se potem prikažejo v tabeli in računih kot dobropisi in bremepisi za starše in tudi za občine. Izpišete lahko veljavne in neveljavne odločbe, seznam otrok po občinah in po odločbah.

Mesečni obračun   

Ko so podatki zbrani, se izdela mesečni obračun oskrbnine in drugih dodatnih dejavnosti. Lahko za posameznega oskrbovanca ali celoten zavod. Izbirate datum obračuna in zapadlost plačil, obdobje pa se postavi avtomatsko, ko določite podatke za vpis prisotnosti v začetku obdelav.
Datum računa sicer program že sam ponudi – zadnji dan obračunskega meseca, medtem ko je valuta določena v tehničnih podatkih – nastavitvah tega programa.

Kaj vse naredi obračun:

Obračun se LAHKO ponavlja do zaključka obdelave, ki je običajno tik pred vnosom novega meseca ali z oddajo vseh podatkov v računovodsko obdelavo.

 

Računi                   
Računi  vsebujejjo vse podatke o oskrbnini, opominih, zamudnih obrestih, rezervacijah, poračunih in ostalih dejavnostih. V tabeli so po vrsti prikazani računi, ob strani pa je še za vsak račun posebaj prikaz vsebine računa in eventuelna plačila vezana na označeni račun. Čeprav je izpis računov možen v grupi, je v tem delu mogoče izpisati vsak posamezen račun, ki je prej izbran v tabeli. Po potrebi se lahko tako pripravljen račun pred izpisom tudi popravi oz. vsebinsko spremeni.
Računi se lahko sortirajo po otrocih, številkah računov, številkah otrok.

Trajniki       
V tebeli trajnikov imamo vse podatke o starših, ki plačujejo račune preko trajnih nalogov. V podatkih so številke računov, zaporedne številke trajnikov, šifra bank in za katerega otroka je trajnik odprt. Trajnike se prejema in posreduje avtomatsko preko disketa ali interneta s predpisano obliko zapisa. Program sam razpozna kdaj se trajniki zapro, kdaj se odpre nov trajnik in kdaj določen trajnik ni bil plačan.

Prejeta plačila      
Vnos prejetih plačil z avtomatsko povezavo razknjiževanja. Plačila se sicer lahko vnašajo tudi ročno ali preko dobljenih podatkov iz diskete, interneta ali modema Vsak vpis/prenos plačil takoj zapira podatke računa, tako da je saldo oskrbovanca po plačilu takoj vidno
S plačili se lahko zapira eden ali več računov hkrati ali pa se izvede samo delno zapiranje računa.
Tudi v tabeli plačil je takoj vidno, katera plačila so odprta – neporabljena preplačila.

 

Podatki otrok       
Tabela prikazuje vse otroke v zavodu, tudi tiste, ki so samo občasno na kakšnih drugih dejavnostih. Za posameznega otroka so podani podatki o stalnem in začasnem bivališču, datumu rojstva , vstopu in izstopu iz vrtca, starših, plačilnem razredu in vrsti varstva.
Izpiše pa se lahko vložni karton, ki vsebuje vse podatke o otroku za izbrano obdobje, t.j. vse odločbe, ki jih je otrok prejel, vsi računi z vsebino le-teh in plačila.

 

 

 

Razni podatki – šifranti – tabele

Za pravilno delovanje poskrbijo razni šifranti, ki omogočajo čim bolj enostavno delo s programom. Večina je postavljenih tako, da uporabnik z njimi nima kaj veliko dela. V šifrantih se nahajajo tabele-podatki za:

 

 

Seznami , obrazci in analize
Vsi seznami se najprej oblikujejo na ekran in šele nato lahko izbirate ali boste tudi izpisali ali ne. Vsak seznam ima tudi določena ‘sita’ s katerimi ga oblikujemo po vsebini. V resnici se marsikje pod enim gumbom skrivata dva ali cello trije različni seznami, ki pa sicer pomensko spadajo skupaj. Izbira in oblikovanje seznamov je samo prikaz podatkov ki so vnešeni ali pripravljeni in nikako r ne vplivajo na vsebino podatkov. To pomeni, da ne glede na vrsto seznama, podatki vedno odtajajo enaki.