Pollux d.o.o.

Saldakonti kupcev in dobaviteljev

Program  je namenjen spremljanju podatkov prejetih in izdanih računov, plačilu le-teh in evidenci davka. Vse je povezano in opremljeno z izpisi, ki omogočajo dobro preglednost in kontrolo vpisanih podatkov.

Program se aktivira v sklopu osnovnega  programa za vodenje podjetja v katerem so nameščeni osnovni šifranti (kraji, občine, poštne številke, ..) in razni servisni podprogrami za kontrolo nad delom programa in prijavi uporabnika.

Ko vstopite v program, imate takoj na voljo nekatere osnovne funkcije programa:

Računi in plačila

Na ekranu imate ves čas seznam vpisanih dokumentov, kjer je stalno vidno tudi to, ali je dokument v celoti pokrit/plačan ali ne. Pri plačilih takšna kolona pomeni odprto – neporabljeno plačilo.

Pri prejetih in izdanih računih se vpisuje tudi vrsta davka, ki je
vezan na vpisani dokument.

V kolikor je program v povezavi z glavno knjigo, lahko vsak doikument posebaj ali skupinsko tudi knjižite oz. kontirate.

Stranka se izbere (ali dodaja neposredno) iz šifranta , prav tako pa ostala polja, ki imajo v ozadju šifrant. To je potrebno zaradi lažjega razporejanja dokumentov, sortiranja le-teh in združevanja naprimer po strankah.

Plačilo dokumento je zelo enostavna operacija. Obstaja pa več načinov, kako vpišete prejeto ali izdano plačilo za nek dokument. Lahko le-to vnesete kot samostojni dokument, lahko pa se ves vpis začne z že znanimi podatki iz npr. izpiska. V ta namen je v programu pripravljeno posebno okno, ki vas vodi pri vpisu plačila in potem sam zapira enega ali več dokumentov.

Z enim plačilom lahko zapirate več računov ali z več plačili en račun. Vedno pa vam program ponuja še odprte račune izbrane stranke.

Zapiranje, elektronsko poslovanje

V primeru, da imate nek račun odprt za 10.500,00 enot in dobite dobropis v enakem ali podobnem znesku, je potrebno tak dokument zapreti medsebojno, da ne podaljšuje listo odprtih postavk. V ta namen obstaja del programa, ki zelo enostavno ponuja zapiranje takih dokumentov. Lahko so to računi ali pa tudi plačila.

Elektronsko poslovanje pa je pripravljeno tako, da v primeru plačila nekih prejetih računov, le-te izberete iz seznama, program pa jih pripravi za izvoz v elektonsko pošiljanje (npr.PROKLIK).
Enako pa velja pri sprejemu takih plačil. Če je sklic pravilno napisan, program sam najde račune za zapiranje, v nasprotnem primeru pač ostane odprto plačilo, ki pa ga lahko kasneje +ročno' zaprete na izbrani račun.

Izpisi, pregledi

Vse kar se dogaja s podatki pa se potem lahko pregleda in izpiše v obliki raznih seznamov. Vsak izpis je mogoče izpisati po množici različnih pogojev in sortiranj, tako da je pregled podatkov resnično zadovoljiv.
Računi (seznam, odpri, vezani s plačili, dolžniki)
Plačila  (seznam, odprta plačila, v povezavi z računi)
Kartica klienta
Saldo lista
Odprte postavke
IOP obrazec
Navaden opomin